Đang Xem: 975 Người
0290.2.222.222

PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Từ ngày 21/5/2022, người dân Cà Mau được phép đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an 67 xã trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông báo số 273/TB-CAT-PV01 về việc phân cấp đăng ký xe trên địa bàn. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh được phân cấp đăng ký xe, cấp biển số xe cho các loại xe trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 21/05/2022.

Như vậy theo tinh thần Thông báo này, thì kể từ ngày 21/5/2022, Công an tại 67 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự cho đối tượng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn xã; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn xã; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn xã.

Zalo
Danh sách 67 xã được phép đăng ký xe mô tô, xe máy

Cùng với việc giao cho Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau được phép tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, Thông báo 273/TB-CAT-PV01 ngày 16/5/2022 cũng quy định phân cấp một số nội dung, cụ thể:

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên chođối tượng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn tỉnh.

* Công an Thành phố Cà Mau sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn thành phố Cà Mau; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Công an các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển, U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình thực hiện đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho đối tượng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện;xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên, đối với: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn huyện.

Việc phân cấp đăng ký xe tại các địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp giảm bớt chi, công sức đồng thời cũng giảm áp lực cho ngành công an trong việc đăng ký, cấp biển số xe./

Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

Nguồn :

https://rd.zapps.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.